2016. január 28., csütörtök

Népszerűsítsük tovább a magyar agarat! 2016.01.28.

A Kutya újság 2016. január-februári számában a „mit tudunk kutyáinkról” sorozatban a magyar agár került bemutatásra.
Bár nem tudjuk, ki a cikk szerzője, forrásként a Magyar Ír Farkasagár Egyesület és dr. Jakkel Tamás, a fajtagondozó magyar agár tagozat elnöke vannak megjelölve.
Természetesen örülünk minden magyar agarat népszerűsítő cikknek és reményeink szerint egyre többen felismerik e nemes vadászeb megőrzésre érdemes jó tulajdonságait.
Néhány apró részletben azért szeretnénk a cikk tartalmát saját ismereteink alapján kiegészíteni.
Hazánkban eddig publikált sírleletekből, archeozoológiai vizsgálatokból egyértelműen kiderül, hogy agár típusú kutyák folyamatosan jelen voltak a Kárpát-medencében a honfoglalást megelőző időkben is, így igaz az a sokak szerint elcsépelt szlogen, miszerint a magyar agár múltja az idők homályába vész… Erről a témáról reményeink szerint kiváló előadásokat hallhatunk majd a FeHova február 21-re tervezett programján!
„Hazánkban a rómaiak idején voltak agarak és azokkal agarásztak is, amit több domborműves ábrázolás bizonyít.”
„Hogy a magyarok hol és mikor kezdtek el agárral vadászni, nem tudjuk. Lehet, hogy honfoglaló őseink, mint pusztai nomád nép az új hazán kívül is ismerték és űzték az agarászatot. Mindenesetre ősi helyneveink között nem egyszer szerepel „Agárd”. Régi okmányokban, így az aranybullában is történik említés a lovászok, solymászok mellett pecérekről is, mint a király embereiről.”
A hort és az agár nevek említése szintén az agarak általános használatára és megbecsültségére utalnak.
Írásos emlékeink szerint az agarászat történelmünk folyamán változó intenzitással, de mindvégig a főurak és a nemesség igen kedvelt vadászati módja, majd úri sportja volt és később vált a közemberek vadászeszközévé.
„A XIX. század elején a napóleoni háborúk elcsendesedésével beállott az agarászat virágkora. Ebben az időben nevelkedtek fel az agarászat híresei, későbbi nesztorai, Pálinkás Samu, Retsky András, Nadányi Imre és mások. Ők voltak a mai agarászsport megalapozói. A nemes versengés fellendítésére Pálinkás Samu 1835-ben „Agarász Egyletet” alapított Széchenyi István gróf erkölcsi támogatása melett. Az egylet még ebben az évben megrendezte első versenyét a pestmegyei Kocsér pusztán.”
„1840-ben pedig már 78 taggal rendelkezett. Ebben az évben nyer billikumot a többi telivér magyar agár mellett először Angliából importált agár, amelyet Guyon Richárd gróf, a későbbi 48-as honvédtábornok hozatott be hazánkba.” Ez utóbbi mondat talán elgondolkodtatja a mai kétkedőket, mikortól datálódik az angol agár vérkeveredése a „telivér magyar agarakkal”. A magyar agarak alkonyát a vadászati szerepkör elvesztése és csupán a gyorsaságot preferáló pályaversenyzés népszerűvé válása idézték elő. Ebből következik a tenyésztési célok újragondolása. A magyar agár vadászeb, de ettől még lehet verseny, kiállítási és családi kedvenc szerepkörben is hálás társunk!
Valamennyi idézet dr. Patay Pál: Agarászat című cikkéből származik. Magyar lósport és lótenyésztés 1937.
Ezt követően sorra alakultak a megyei egyletek, melyek az Országos Agarász Egyesületben és később Agarász Szövetségben koordinálták tevékenységüket és jelentették meg az Agár Törzskönyvet.
Egészen a második világháborút követő rendszerváltozásig az agarászat főleg úri kiváltság volt, mivel a vadászati jog a föld tulajdonjogához, bérletéhez kapcsolódott. A proletárdiktatúra hatalomra jutásával a régi rend képviselőit, híveit üldöztetés, kisemmizés, emigráció, míg passzióit és kisajátított tulajdonait a megvetés és az enyészet várták. Az agarászat mellett képviselőjére, a magyar agárra is ez a sors várt.
Az elmenekült, vagy elhurcolt urak agarait sok esetben a cselédség, parasztemberek fogadták be, ismerve kiváló vadásztulajdonságukat. Ennek köszönheti a fajta megmenekülését és újbóli felfedezését. Érdekes módon Makk Károly: Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? című vígjátékához kerestek a hitelesség kedvéért magyar agarakat statisztálni. Ezen célból Szigethy Kálmán és dr. Holper Jenő szerzett be pár magyar agarat Nagyecsedről, Szoboszlay Károlytól, Bíró Lajostól és Polyáki Gusztávtól és vitte el a gödöllői MAFILM telepre kalandos módon, mivel Nagyecseden éltek még az agaras vadászatok illegálisan ápolt hagyományai…
A magyar agár eldugott udvarokban, rapsicok által megőrizve nem veszítette el eredeti szerepkörét, de emiatt folyamatos üldöztetésnek kitéve újabb feladatot kellett számára találni. Mint kiállítási és pályaverseny kutya szerepelhetett legálisan egészen mostanáig. De bízva a tradicionális magyar agár megőrzőinek áldozatos munkájában és az új Vadászati Törvény által biztosított lehetőségekben, vadászi tehetségének kipróbálása ismét megmérethetővé válik képességei sorában!
Talán meg is említhetünk néhány nevet azon tagjaink, az ország legrégebben magyar agarat tenyésztői közül, akik a kiállítási háttérbe szorulás ellenére kitartottak a tradicionális standard szerinti tenyésztés mellet: Keresztes János és Töpfner József. Az első MEOE standard leírás Patay Sándor útmutatásai alapján készült, mely még az 1904-es elveket tükrözi. Patay Sándor volt egyesületünk egyik mentora a régi háború előtti agarászok közül.
A későbbi standard módosítások nem kedveztek a fajta küllemének sem, mivel valószínüleg az angol agártól való egyértelmű megkülönböztetés lehetett a cél, azok részéről, akik nem ismerték eléggé a fajta történetét.
Két mellékelt fotó forrását szeretnénk még pontosítani:
Az két fotó blogom cikkében jelent meg először a források megjelölésével, (http://imreiferenc.blogspot.hu/search/label/magyar%20ag%C3%A1r?updated-max=2014-08-05T23:53:00%2B02:00&max-results=20&start=16&by-date=false), melyben tévesen Dr. Anghi Csaba: A kutya című könyvére történik utalás a standard kapcsán. Ez a hiba javításra került, hiszen az idézett könyv szerkesztője dr. Sárkány Pál. Szerepelt később az OAE portálján is 2014.12.12-én a mellékelt módon, vagyis Szekeres Pál címkézésével. Az első kép Szoboszlai Károly fotója és Szekeres Pál közvetítésével került hozzánk. A második képen Szilassy Ida agarai láthatók Tiszaderzsnél. E témájú fotók 1982-ben Varga Gyulától kerültek Keresztes János és dr. Halmosi Szabolcs tulajdonába.
És végül idézzük újra a fajtát, sokszínű tulajdonságait népszerűsítő cikkből a számunkra legkedvesebb mondatot: „Napjaink tenyésztői a korabeli forma megőrzését tűzték ki célul, kizárva az idegen hatásokat.”
Így legyen! Ilyen célokért érdemes hagyományainkat ápolni, fajtáinkat megőrizni!
Imrei FerencSzilassy Ida agarai Tiszaderzsnél 1936.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése