2017. január 14., szombat

A Dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör Közgyűlésén. 2017.01.13.

Tegnap tartották a miklósfai kertbarátok tisztújító közgyűlésüket a Mindenki Házában.
Kalamász György levezető elnök megállapította a határozat képességet, hiszen a 84 fős tagságból a hirtelen leesett nagy hó ellenére 43-an megjelentek.
A meghívóban szereplő napirendek megszavazása után Németh József elnök adott számot az eltelt öt év munkájáról, eredményeiről.
Kiemelte, hogy a már hagyományossá vált programok mellett minden évben sor került szakmai előadásokra, borkóstolókra és a közösségi élet más területein is számítani lehetett a tagságra.
"Egy 2012-es pálinka előadás sikerén felbuzdulva 2014 óta minden évben megrendezzük a Pálinka Mustrát. A környezet szebbé tételében is élen járnak a kertbarátok, hiszen a hegykapuk karbantartása, felújítása mellett kereszt állításra, adventi koszorú és betlehem készítésére is vállalkoztunk.
Már négy tagunk felvételre került a Zalai "Da Bibere" Borlovagrendbe és a megyei és országos borversenyeken is szép eredménnyel szerepeltek tagjaink.
Erre a csapatra mindenben lehet számítani, összetartó közösséggé kovácsolódtunk. A munka mellett a jótékonykodás sem áll távol tőlünk. Immár harmadik éve szervezzük együtt az egyházközséggel közösen a Nótaestet, melynek bevételét templom felújításra, közösségi célokra fordítottuk."
Ezután az Ellenőrző Bizottság elnöke, Koncz Tivadar ismertette a pénzügyi gazdálkodást, mely minden évben megfontolt és kiegyensúlyozott, köszönhetően Gárdonyi József pénztárnok lelkiismeretes munkájának.
Németh József a vezetőség nevében mindenkinek megköszönte az eddigi munkát és bejelentette a régi vezetőség lemondását, majd sor került a jelölő bizottság előterjesztésére.
Az előterjesztett új vezetőséget a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta, mely szerint a következő 5 évben
Németh József elnök
Milávecz László titkár
Gárdonyi József pénztárnok
Koncz Tivadar ellenőrző bizottsági elnök
Mozsolics Ferenc és Imre Béla ellenőrző bizottsági tagok
Kalamász György, Tóth Imre, Höbe István, Boros Attila, Ábrahám János, Czinki Ferenc, Németh Sándor, Kütsön János, Paulik Zoltán, Spolár István és Imrei Ferenc elnökségi tagokként szervezik és segítik a Kertbarát Kör munkáját.
Az újra választott elnök, Németh József megköszönte a bizalmat és fel is sorolta azokat az idei programokat, melyeknek időpontja már biztos, valamint véleményt kért a továbbiakhoz.
Ezek alapján 02.21-én segítjük és részt veszünk a Répafőző Versenyen,
03.11-én Pálinka Mustrát,
04. 23-án Családi Napot,
04.29-én Borversenyt és
06.10-én pedig kirándulást szervezünk.
A szakmai előadások, borkóstolók és egyéb programok később kerülnek kihirdetésre.
Ezután Karádi Ferenc alpolgármester közvetítette tagunk, Dénes Sándor polgármester üdvözletét, aki további eredményes munkát kívánt az új vezetőségnek.
A rendezvény baráti beszélgetéssel és tagjaink igazán jól sikerült borainak kóstolgatásával ért véget.
Néhány fotó az eseményről:

Mindenki felkészülten érkezett a közgyűlésre.

Volt aki borral,

volt aki tollal érkezett.

Itt még jó a tagdíjfizetési morál...

Németh József elnök értékelte az elmúlt 5 év munkáját.

A nagy hó sem tartotta távol tagjainkat.

Karádi Ferenc alpolgármester köszöntötte az új vezetőséget.

A baráti borkóstoló alatt sok minden szóba került.
A szirénektől csak dalban fogadtuk el kérésüket.


Szolmizálni még mi is tudunk. Mi-re-i-szó?

Úton hazafelé.


Valamennyi kép ide kattintva megnézhető.


2017. január 7., szombat

"Kocsonya party" 2017.01.06.

Idén első ízben ült össze a Miklósfai Kertbarát Kör vezetősége, hogy a soron következő tisztújító közgyűlést előkészítse.
A jelen levő 13 fő személyenként sorra vette az eddigi és a javasolt új elnökségi tagok jelölését és elfogadó nyilatkozatát, hogy a közgyűlés elé megalapozott javaslatokat tehessen.
A megválasztott jelölő bizottságnál lehet még észrevételeket tenni a jelöltek személyéről, melynek tagjai: Imrei Ferenc, Paulik Zoltán és Tóth Imre.
A vezetőség által javasolt, közgyűlés elé terjesztett új elnökség névsora:
Elnök- Németh József
Titkár- Milávecz László
Pénztárnok- Gárdonyi József
Ellenőrző bizottság: Koncz Tivadar, Mozsolics Ferenc, Imre Béla
Elnökségi tagok: Imrei Ferenc, Tóth Imre, Höbe István, Boros Attila, Ábrahám János, Czinki Ferenc, Németh Sándor, Kütsön János, Paulik Zoltán, Spolár István.
Időpont átfedés miatt a Pálinka Mustra március 11-re kerül áthelyezésre.
A hagyományos programok (Répafőzőn szereplés, borverseny, előadások, családi nap, pálinka mustra, kirándulás, nótaest) mellett két új program kerül javaslatra:
- Nyílt bírálat keretében a helyi borok minősítése mindenki okulására.
- Márton napi újbor kóstoló.
A közgyűlési meghívó a szokásos módon írásos értesítésben mindenki postaládájába került, de itt is invitálunk mindenkit!

Meghívó!
A dr. Kotnyek István Miklósfai kertbarát Kör szeretettel meghívja tagjait, az új belépőket és minden érdeklődőt a 2017.01.13-án 18 órakor a Mindenki Házában kezdődő közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

  1.  Beszámoló a Kertbarát Kör 2012-2016. évek közötti munkájáról.
  2. Új tisztségviselők megválasztása.
  3. Egyebek (hozzászólások, javaslatok, boraink kóstolása).
Üdvözlettel a vezetőség.
Két fotó a "kocsonya party" keretében megtartott vezetőségi ülésről:

A 30 tál finom kocsonya Imre Béla alkotása.

Mozsolicsék felajánlása a kosár krumplis pogácsa és sós stangli. Dicsértessék érte a háziasszony keze!
2017. január 5., csütörtök

A Miklósfai Kertbarát Kör vezetőségi ülésén. 2016.12.27.

A sürgető feladatok miatt kellett összehívni a Kertbarát Kör kibővített vezetőségi ülését a miklósfai Mindenki Házába, ahová végül is 15-en jöttünk össze azok közül, akik a leginkább szívükön viselik a kör sorsát.
Németh József elnök köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a két legfontosabb témát, a közgyűlés szervezését és a jövő évi programtervet.
Ismét eltelt egy öt éves ciklus és a január 13-i közgyűlésen ismét választást kell tartanunk.
A vezetőség elmúlt öt évét értékelve most is sikeres programokról és stabil pénzügyi helyzetről lehet beszámolni, ugyanakkor a választandó, új vezetőségi tagok személyéről véleményt kell kérni.
Biztosan lesz változás a tagok személyében és javasolta a nem miklósfai tagok bevonását valamint a vezetőség létszámának kibővítését.
A különböző vélemények elhangzása során összegződött, hogy a vezetőség munkájába mindig bekapcsolódtak olyan tagok, akik a szervezésben és a munkában is rendszeresen kiveszik a részüket. A következő, január 6-án tartandó vezetőségin már ezekről a javaslatokról fogunk szavazni, hogy a közgyűlés elé konkrét előterjesztés kerüljön.
A Mindenki Háza egyre sűrűbb hétvégi igénybevétele miatt a programtervet is időben, helyfoglalással kellett megtenni.
2017. évre tervezett programjaink előzetese:
01. 06. Vezetőségi ülés a választásról.
01.13. Közgyűlés, tisztségviselők választása.
03.04. Pálinka mustra
04.29. Borverseny
Egyéb előadásaink és a kirándulás időpont meghatározása már az új vezetőségre vár.
A gyűlés jó hangulatban végződött, mivel a tagok 18 féle borból hoztak kóstolót, talán ennek is köszönhető, hogy olyan döntés született, mely szerint a januári vezetőségi ülést egy "kocsonya party" keretében fogjuk megtartani!
A képeken is látszik talán, hogy mi dolgozni, enni, inni is jól tudunk, csak szomorkodni nem!

A Miklósfai Kertbarát Kör kibővített vezetőségi ülése, ahogy mi szoktuk...

Elnök Úr éppen Arankával egyeztet...